Název: Postoj Německa k jaderné havárii v Japonsku
Další názvy: Germany´s attitude to the nuclear accident in Japan
Autoři: Balíček, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Řáhová, Romana
Oponent: Paslavský, Bohumil
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15265
Klíčová slova: jaderná energie;energetika;Německo;jaderná havárie;Japonsko;Fukušima Daiči
Klíčová slova v dalším jazyce: nuclear energy;power engineering;Germany;nuclear disaster;Japan;Fukushima Daiichi
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o změnách v Německé energetice po jaderné havárii v Japonsku v elektrárně Fukušima Daiči. Je zde uveden stručný popis elektrárny Fukušima Daiči a popis havárie způsobené přírodními živly. Dále pak vývoj Německé jaderné energetiky před a po jaderné havárii v Japonsku, přehled jaderných elektráren v Německu a jejich plánované odstavení. Jsou zde uvedeny nové zdroje elektrické energie, které v průběhu několika let mají nahradit jadernou energii a také plánované výstavby nových elektráren.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis is written about the changes in the German power engineering after the nuclear accident in Japan's Fukushima Daiichi power plant. There is a description of the Fukushima Daiichi accident caused by natural elements. Furthermore, the German development of nuclear energy before and after the nuclear accident in Japan, an overview of nuclear power plants in Germany, which are planned shutdown. They are listed here for new sources of energy, which should replace nuclear energy and also there is the list of planned construction new power plants.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Balicek_V.jpgPosudek vedoucího práce154,61 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Balicek_O.jpgPosudek oponenta práce161,31 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
056658_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15265

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.