Název: Fuzzy regulátor v řízení robota
Další názvy: Fuzzy controller in robot control
Autoři: Partingl, Martin
Vedoucí práce/školitel: Weissar, Petr
Oponent: Fiřt, Jaroslav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15266
Klíčová slova: fuzzy;fuzzy množiny;fuzzy logika;fuzzy regulátor;fuzzy regulace;fuzzy systémy;fuzzy knihovny;fuzzifikace;defuzzifikace;fuzzy logic toolbox
Klíčová slova v dalším jazyce: fuzzy;fuzzy sets;fuzzy logic;fuzzy controller;fuzzy control;fuzzy systems;fuzzy libraries;fuzzification;defuzzification;fuzzy logic toolbox
Abstrakt: Tato bakalářská práce popisuje fuzzy množiny, proces fuzzifikace, defuzzifikace a fuzzy systémy. Práce uvádí možnosti návrhu fuzzy systému a popisuje software, který jej umožňuje. Dále popisuje knihovnu pro použití fuzzy logiky v embedded systémech. V rámci této práce byl vytvořen program s fuzzy regulátorem pro malého dvoukolového robota. Program pro PC s fuzzy regulátorem, který ovládá robota přes bluetooth a program, který generuje fuzzy systém v C kódu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis describes fuzzy sets, the process of fuzzification, defuzzification and fuzzy systems. Thesis mentions possibilities design of fuzzy systems and describes software which allows it. Also it describes library for the use of fuzzy logic in embedded systems. In this thesis was created program with fuzzy controller for the small two-wheel robot. Program for PC with fuzzy controller which controls a robot via bluetooth and program which generates fuzzy system in C code.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KET) / Bachelor´s work (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Partingl_Martin.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058360_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce315,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058360_oponent.pdfPosudek oponenta práce341,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058360_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce148,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15266

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.