Název: Analýza spolupráce bioplynové stanice Soběšice s distribuční sítí
Další názvy: Analyses of cooperation of biogas station Soběšice with distributional network
Autoři: Javorský, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Jindra, Petr
Trnka, František
Oponent: Ščerba, Eduard
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15267
Klíčová slova: bioplynová stanice;odstávka;výpadek;distribuční síť;energetická soustava;kogenerační jednotka
Klíčová slova v dalším jazyce: biogas plant;shutdown;power cut;distribution grid;power systems;cogeneration unit
Abstrakt: Tato předkládaná bakalářská práce se zabývá odstávkami bioplynové stanice. Na popsané bioplynové jednotce byly necelý rok zaznamenávány plánované i neplánované odstávky a výpadky. Výstupem je přehled výpadků, zhodnocení spolupráce jednotky s distribuční sítí.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor's thesis present the results of a observation power cuts on biogas plant. Power cut and shutdown on bigas plant were recorded less than a year. The output is a list of failures, that points to cooperation between biogas plant and distribution grid.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BaPr.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058646_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058646_oponent.pdfPosudek oponenta práce334,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058646_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce228,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15267

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.