Title: Analýza spolupráce bioplynové stanice Soběšice s distribuční sítí
Other Titles: Analyses of cooperation of biogas station Soběšice with distributional network
Authors: Javorský, Lukáš
Advisor: Jindra, Petr
Trnka, František
Referee: Ščerba, Eduard
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15267
Keywords: bioplynová stanice;odstávka;výpadek;distribuční síť;energetická soustava;kogenerační jednotka
Keywords in different language: biogas plant;shutdown;power cut;distribution grid;power systems;cogeneration unit
Abstract: Tato předkládaná bakalářská práce se zabývá odstávkami bioplynové stanice. Na popsané bioplynové jednotce byly necelý rok zaznamenávány plánované i neplánované odstávky a výpadky. Výstupem je přehled výpadků, zhodnocení spolupráce jednotky s distribuční sítí.
Abstract in different language: The Bachelor's thesis present the results of a observation power cuts on biogas plant. Power cut and shutdown on bigas plant were recorded less than a year. The output is a list of failures, that points to cooperation between biogas plant and distribution grid.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BaPr.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
058646_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,44 kBAdobe PDFView/Open
058646_oponent.pdfPosudek oponenta práce334,92 kBAdobe PDFView/Open
058646_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce228,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15267

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.