Název: Mechanické vlastnosti pájeného spoje
Další názvy: Mechanical properties of solder joint
Autoři: Harant, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Wirth, Václav
Oponent: Rendl, Karel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15272
Klíčová slova: mechanické zkoušky;teplotní profil;pájený spoj;pájení;pájka;bezolovnaté pájení;pevnost ve smyku
Klíčová slova v dalším jazyce: mechanical tests;temperature profile;solder joint;soldering;solder;lead-free soldering;shear strength
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na používané zkoušky pro zjištění mechanických vlastností pájeného spoje. Dále v této práci jsou popsány nejčastěji používané testy pájených spojů. Hlavní částí této bakalářské práce je návrh a realizace experimentu pro změření mechanické pevnosti pájeného spoje v závislosti na pájecím profilu.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented bachelor´s theses is focused on tests being used to determine mechanical qualities of solder joint. This theses also describes the most commonly used tests of solder joints. Crucial part of this bachelor´s theses is proposal and implementation of experiment for measuring solder joint´s mechanical strength according to solder profile.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Jaroslav_Harant.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058658_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058658_oponent.pdfPosudek oponenta práce368,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058658_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15272

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.