Title: Mechanické vlastnosti pájeného spoje
Other Titles: Mechanical properties of solder joint
Authors: Harant, Jaroslav
Advisor: Wirth, Václav
Referee: Rendl, Karel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15272
Keywords: mechanické zkoušky;teplotní profil;pájený spoj;pájení;pájka;bezolovnaté pájení;pevnost ve smyku
Keywords in different language: mechanical tests;temperature profile;solder joint;soldering;solder;lead-free soldering;shear strength
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na používané zkoušky pro zjištění mechanických vlastností pájeného spoje. Dále v této práci jsou popsány nejčastěji používané testy pájených spojů. Hlavní částí této bakalářské práce je návrh a realizace experimentu pro změření mechanické pevnosti pájeného spoje v závislosti na pájecím profilu.
Abstract in different language: Presented bachelor´s theses is focused on tests being used to determine mechanical qualities of solder joint. This theses also describes the most commonly used tests of solder joints. Crucial part of this bachelor´s theses is proposal and implementation of experiment for measuring solder joint´s mechanical strength according to solder profile.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Jaroslav_Harant.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
058658_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305,56 kBAdobe PDFView/Open
058658_oponent.pdfPosudek oponenta práce368,5 kBAdobe PDFView/Open
058658_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.