Název: Možnosti řešení inteligentní elektroinstalace budovy
Další názvy: Solutions for intelligent wiring system of the building
Autoři: Jedlička, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Tůmová, Olga
Oponent: Kupka, Lukáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15274
Klíčová slova: klasická elektroinstalace;inteligentní elektroinstalace;automatizace;Teco;xComfort;Loxone;zabezpečení;vytápění;osvětlení;vizualizace;náklady;projekt
Klíčová slova v dalším jazyce: classic wiring;smart wiring;automation;Teco;Xcomfort;Loxone;security;heating;lighting;visualization;costs;project
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na možnosti řešení inteligentní elektroinstalace v budovách a porovnání vybraných dodavatelů řídicích jednotek určených k automatizaci domu. V první části jsou vymezeny základní znaky inteligentní elektroinstalace s prvky zajišťující automatizaci domu. Dále jsou pak rozepsány možnosti a struktury inteligentních elektroinstalací. Hlavní část práce je zaměřena na porovnání dodavatelů řídicích jednotek z technického a finančního hlediska. V závěru je provedeno konečné shrnutí a zhodnocení získaných poznatků o srovnávaných dodavatelích.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis is focused on the possibilities of solutions for smart wiring in buildings and comparison of selected suppliers of control units for automation of house. The first part contains the basic features of smart wiring with elements ensuring automation of the house. Then there are some options and structure of intelligent wiring. The main part of the work is focused on suppliers of control units and their comparison from a technical and financial point of view. The last part contains the final summary and evaluation of knowledge about the comparison of suppliers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jiri_Jedlicka_Moznosti_reseni_inteligentni_elektroinstalace_budovy.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058663_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce364,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058663_oponent.pdfPosudek oponenta práce377,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jedlicka_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce97,36 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15274

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.