Title: Možnosti řešení inteligentní elektroinstalace budovy
Other Titles: Solutions for intelligent wiring system of the building
Authors: Jedlička, Jiří
Advisor: Tůmová, Olga
Referee: Kupka, Lukáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15274
Keywords: klasická elektroinstalace;inteligentní elektroinstalace;automatizace;Teco;xComfort;Loxone;zabezpečení;vytápění;osvětlení;vizualizace;náklady;projekt
Keywords in different language: classic wiring;smart wiring;automation;Teco;Xcomfort;Loxone;security;heating;lighting;visualization;costs;project
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na možnosti řešení inteligentní elektroinstalace v budovách a porovnání vybraných dodavatelů řídicích jednotek určených k automatizaci domu. V první části jsou vymezeny základní znaky inteligentní elektroinstalace s prvky zajišťující automatizaci domu. Dále jsou pak rozepsány možnosti a struktury inteligentních elektroinstalací. Hlavní část práce je zaměřena na porovnání dodavatelů řídicích jednotek z technického a finančního hlediska. V závěru je provedeno konečné shrnutí a zhodnocení získaných poznatků o srovnávaných dodavatelích.
Abstract in different language: The present thesis is focused on the possibilities of solutions for smart wiring in buildings and comparison of selected suppliers of control units for automation of house. The first part contains the basic features of smart wiring with elements ensuring automation of the house. Then there are some options and structure of intelligent wiring. The main part of the work is focused on suppliers of control units and their comparison from a technical and financial point of view. The last part contains the final summary and evaluation of knowledge about the comparison of suppliers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jiri_Jedlicka_Moznosti_reseni_inteligentni_elektroinstalace_budovy.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
058663_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce364,2 kBAdobe PDFView/Open
058663_oponent.pdfPosudek oponenta práce377,2 kBAdobe PDFView/Open
Jedlicka_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce97,36 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15274

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.