Název: Možnosti termografie pro diagnostiku FV článků
Další názvy: Usage of thermography for PV cells diagnostics
Autoři: Bednarčík, Petr
Vedoucí práce/školitel: Bělík, Milan
Oponent: Holý, Jaroslav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15275
Klíčová slova: fotovoltaický panel;fotovoltaický článek;fotoelektrický jev;fotovoltaický jev;termokamera;termografie;termovizní měření
Klíčová slova v dalším jazyce: photovoltaic panel;solar cell;photoelectric effect;photovoltaic effect;thermal imager;thermography;thermal measurement
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení vzniku fotovoltaického jevu, dále pak na rešerši metod výroby fotovoltaických článků, metod diagnostiky fotovoltaických panelů a analýzu termografické metody pro měření fotovoltaických panelů. Úvodní kapitola je zaměřena na popis fotovoltaických článků a jejich parametrů. Další kapitoly práce jsou zaměřeny na používané materiály a postupy výroby fotovoltaických článků a fotovoltaických panelů. Následná část práce popisuje postupy metod diagnostiky fotovoltaických panelů. V poslední části práce je analyzován postup termografického měření a stav předváděcích fotovoltaických panelů na budově Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor theses presents the solution of the photovoltaic effect, recherche methods for the production of photovoltaic cells, methods of diagnosis photovoltaic panels, and analysis of thermographic methods for the measurement of photovoltaic panels. The introductory chapter is focused on the description of photovoltaic cells and their parameters. Next parts of the analysis on the use of materials and methods of manufacture photovoltaic cells and photovoltaic panels. Subsequent chapters describe the methods of diagnosis procedures photovoltaic panels. In the last part of the thesis analyzes the process of thermography measurement and status demonstration of photovoltaic panels on the building of the Faculty of Electrical Engineering University of West Bohemia in Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Bednarcik_E11B0100P.pdfPlný text práce22,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058664_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce261,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058664_oponent.pdfPosudek oponenta práce269,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058664_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce222,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15275

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.