Title: Možnosti termografie pro diagnostiku FV článků
Other Titles: Usage of thermography for PV cells diagnostics
Authors: Bednarčík, Petr
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Holý, Jaroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15275
Keywords: fotovoltaický panel;fotovoltaický článek;fotoelektrický jev;fotovoltaický jev;termokamera;termografie;termovizní měření
Keywords in different language: photovoltaic panel;solar cell;photoelectric effect;photovoltaic effect;thermal imager;thermography;thermal measurement
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení vzniku fotovoltaického jevu, dále pak na rešerši metod výroby fotovoltaických článků, metod diagnostiky fotovoltaických panelů a analýzu termografické metody pro měření fotovoltaických panelů. Úvodní kapitola je zaměřena na popis fotovoltaických článků a jejich parametrů. Další kapitoly práce jsou zaměřeny na používané materiály a postupy výroby fotovoltaických článků a fotovoltaických panelů. Následná část práce popisuje postupy metod diagnostiky fotovoltaických panelů. V poslední části práce je analyzován postup termografického měření a stav předváděcích fotovoltaických panelů na budově Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.
Abstract in different language: The bachelor theses presents the solution of the photovoltaic effect, recherche methods for the production of photovoltaic cells, methods of diagnosis photovoltaic panels, and analysis of thermographic methods for the measurement of photovoltaic panels. The introductory chapter is focused on the description of photovoltaic cells and their parameters. Next parts of the analysis on the use of materials and methods of manufacture photovoltaic cells and photovoltaic panels. Subsequent chapters describe the methods of diagnosis procedures photovoltaic panels. In the last part of the thesis analyzes the process of thermography measurement and status demonstration of photovoltaic panels on the building of the Faculty of Electrical Engineering University of West Bohemia in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Bednarcik_E11B0100P.pdfPlný text práce22,46 MBAdobe PDFView/Open
058664_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce261,63 kBAdobe PDFView/Open
058664_oponent.pdfPosudek oponenta práce269,36 kBAdobe PDFView/Open
058664_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce222,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15275

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.