Název: Simulace a optimalizace procesů v laboratorním vývoji
Další názvy: Simulation and optimization of development processes in the laboratory
Autoři: Muzika, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Blechová, Šárka
Oponent: Šimota, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15285
Klíčová slova: podnikový proces;BPM;optimalizace procesů;modelování procesů;simulace procesů;laboratorní vývoj
Klíčová slova v dalším jazyce: business process;BPM;optimization of processes;modelling of processes;simulation of processes;laboratory development
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá popisem procesního řízení, programy na modelování podnikových procesů, optimalizací a simulací procesů v laboratorním vývoji. V bakalářské práci nejdříve popisuji rozdíl mezi tradičním a procesním řízením. Poté píši o procesním řízení jako takovém, o jeho výhodách, rozdělení, atd. Práce dále obsahuje informace o optimalizaci a simulaci podnikových procesů. Poslední část práce se zabývá optimalizací a simulací konkrétního laboratorního procesu. Tento proces byl vybrán z laboratoří ZČU.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor theses presents the principles of business process management, programs for business processes modeling, optimization and simulation of development processes in laboratory. Text deals at first with difference between traditional and process management. Then I write about process management and its advantages, division, etc. Next part contains information about optimization and simulation of processes. The last part is concerned with optimization and simulation of concrete development process in laboratory. This process was chosen from laboratory of WBU.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Muzika_Lukas_Simulace_a_optimalizace_procesu_v_laboratornim_vyvoji.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058682_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce375,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058682_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058682_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15285

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.