Název: Současné metody pro optimalizace a simulace výrobních procesů pro elektrotechnickou výrobu
Další názvy: Current methods for optimization and simulation of manufacturing processes for electrical engineering production
Autoři: Kovářík, Martin
Vedoucí práce/školitel: Šimota, Jan
Oponent: Bandžáková, Katarína
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15287
Klíčová slova: Proces;procesní řízeni;optimalizace a simulace procesů;štíhlá výroba;plýtvání;cyklus DMAIC a PDCA;ARIS;standardy modelování;modelování procesů
Klíčová slova v dalším jazyce: Process;business process management;process optimization and simulation;lean manufacturing;wasting;DMAIC and PDCA cycle;ARIS;standards of modeling;process modeling
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku procesů, procesního řízení a následně na jejich optimalizace a simulace. Tato práce podává přehled o metodách a nástrojích určených pro optimalizace a simulace procesů ve výrobě. V závěru práce jsou provedeny ukázky modelování procesů v elektrotechnické výrobě pomocí programu ARIS Express. Následná ukázka optimalizace těchto procesů je provedena pomocí optimalizačních metod cyklu PDCA a DMAIC.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the explanation of the basic terms of process problems, the process management, optimization and simulation. This thesis gives an overview of the methods and tools for optimization and simulation of production processes. The final part contains the demonstrations of process modeling in a production of electrical engineering using the ARIS Express software. Subsequent demonstration of optimization of these processes is performed by using optimization methods DMAIC and PDCA cycle.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kovarik_bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058684_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce306,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058684_oponent.pdfPosudek oponenta práce344,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058684_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce161,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15287

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.