Název: Systém akumulace energie pro vozidla lehké trakce
Další názvy: Energy storage system for light rail vehicle s
Autoři: Kýrová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Drábek, Pavel
Oponent: Streit, Luboš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15291
Klíčová slova: lehké kolejové vozidlo;kinetická energie vozidla;rekuperace;Li-ion baterie;pulzní měnič
Klíčová slova v dalším jazyce: light rail vehicle;vehicle kinetic energy;recuperation;Li-ion battery;chopper
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na způsoby akumulace kinetické energie vozidla při brzdění a efektivnost této akumulace u lehkých kolejových vozidel. Jako zásobník energie jsou uvažovány přednostně Li-ion baterie.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented bachelor thesis deals with systems of accumulation of the kinetic energy of the braked vehicle and the efectivity of this energy accumulation applicated in light rail vehicles. Mainly Li-ion batteries are considered for energy accumulation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Zuzana Kyrova - System akumulace energie pro vozidla lehke trakce.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058688_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058688_oponent.pdfPosudek oponenta práce331,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058688_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15291

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.