Název: Návrh elektroinstalace pro nízkoenergetický rodinný dům
Další názvy: Project of electrical installation for low-energy family house
Autoři: Vít, Michal
Vedoucí práce/školitel: Holý, Jaroslav
Oponent: Martínek, Zbyněk
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15304
Klíčová slova: nízkoenergetický rodinný dům;dimenzování hlavní přípojky;technická a revizní zpráva;projekt sběrnicové elektroinstalace;ochrana před bleskem;funkční prvky elektroinstalace;tepelné čerpadlo;ekonomická bilance;rekuperace
Klíčová slova v dalším jazyce: low-energy house;dimensioning of main connection;technical and audit reports;bus wiring project;lighting protectionm functional elements of wiring;heat pump;economic overall results;recovery
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na kompletní projekt moderní elektroinstalace sběrnicovým systémem Ego-n od firmy ABB Elektro-Praga, včetně návrhu a dimenzování hlavní přípojky v nízkoenergetickém rodinném domě, popis jednotlivých funkčních prvků v objektu, vytápění pomocí vhodně vybraného tepelného čerpadla a rekuperační jednotky. Dále uvádí ekonomickou bilanci navrhnuté elektroinstalace včetně použitých zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted bachelor thesis is aimed to complete project of wiring bus system Ego-n in a low-energy house by modern way, including a proposal and dimensioning of the main connection. Describe functional elements of the wiring, heating using appropriately selected heat pump and a heat recovery. This thesis also provides an economic overall results of the suggested wiring including used devices.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KET) / Bachelor´s work (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Michal_Vit.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058867_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce265,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058867_oponent.pdfPosudek oponenta práce343,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058867_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce186,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15304

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.