Název: Viskózní vlastnosti magnetických kapalin
Další názvy: Viscous Properties of Magnetic Liquids
Autoři: Ráb, Jan
Vedoucí práce/školitel: Polcar, Petr
Oponent: Kacerovský, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15306
Klíčová slova: magnetická kapalina;magnetoreologická kapalina;ferokapalina;nenewtonská kapalina;statická viskozita;dynamická viskozita
Klíčová slova v dalším jazyce: magnetic liquid;magnetorheological fluid;ferrofluid;non-newtonian fluid;static viscosity;dynamic viscosity
Abstrakt: Tato práce se zabývá viskózními vlastnostmi magnetických kapalin. V úvodní části jsou popsány obecné vlastnosti magnetických kapalin, jejich složení, výroba a využití v praxi. V další části je vysvětlen pojem viskozita. V poslední části jsou prakticky ověřeny teoretické poznatky o viskozitě magnetických kapalin.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the viscous features of the magnetic fluids. General features of the magnetic fluids, their composition and their practical application are described in the first part. The viscosity is explained in the next part. In the last part there are practical provings of the theoretical knowledge about viscosity of the magnetic fluids.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Jan Rab.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rab_V.jpgPosudek vedoucího práce171,9 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Rab_O.jpgPosudek oponenta práce190,6 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Rab_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce95,64 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15306

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.