Název: Analýza stability vybraných druhů kompozitních nosníků
Další názvy: Stability analysis for selected types of composite beams
Autoři: Hanzlík, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kroupa, Tomáš
Oponent: Bek, Lukáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15308
Klíčová slova: ztráta stability;kritická síla;klasické analytické rešení;metoda konečných prvků;lineární analýza stability;nelineární analýza stability
Klíčová slova v dalším jazyce: stability loss;critical load;classical analytic solutions;finite element method;linear stability analysis;nonlinear stability analysis
Abstrakt: Tato práce pojednává o ztrátě stability u vzpěru přímých prutů a kompozitních pásků a o matematických modelech, které k tomu byly využity. Ke stanovení kritické síly při ztrátě stability u přímých prutů bylo využito klasického analytického rešení a stabilitní MKP analýzy v softwaru Abaqus. Tyto výsledky byly porovnány. Ke stanovení kritické síly u kompozitních pásků byly provedeny dva experimenty s následujícím způsobem zatížení: zatížení posuvem, zatížení osovou silou. Dále byla u pásku provedena lineární a nelineární stabilitní MKP analýza v softwaru Abaqus. Získané výsledky byly analyzovány a poznatky využity pro rešení stability kompozitové lávky pro peší a cyklisty.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with stability issue during buckling of direct beams and composite stripes and describes mathematical models that were used for analyses.Following methods were used for determination of critical load in case of direct beams: exact analytical solution for buckling of direct beams (Euler), FEM linear and nonlinear analysis preformed in software Abaqus. For determination of critical load in case of composite stripes were carried out two experiments with different load schemes: loading by constant displacement, loading by axial force. Later on a linear and nonlinear FEM analysis was conducted. Obtained results were analysed and knowledge was used in stability analysis of composite pedestrian bridge.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Analyza stability vybranych druhu kompozitnich nosniku.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanzlik_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce499,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanzlik_oponent.pdfPosudek oponenta práce673,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanzlik_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce311,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15308

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.