Název: Identifikace materiálových parametrů nelineárního modelu pro popsání mechanických vlastností korkového kompozitu
Další názvy: Identification of cork composite material parameters from a non-linear model
Autoři: Kocáb, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Kottner, Radek
Oponent: Heczko, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15311
Klíčová slova: korkový kompozit;identifikace;optimalizace;materiálové parametry
Klíčová slova v dalším jazyce: cork composite;identification;optimization;material parameters
Abstrakt: Tato práce se zabývá identifikací materiálových parametrů korkového kompozitu, používaného jako součást hybridních kompozitů určených k tlumení vibrací. Na základě provedených experimentů na jednoosý tah, jednoosý tlak a prostý smyk bylo zjištěno chování korkového kompozitu při deformacích do 25%. Jako materiálový model byl vybrán Mooney-Rivlinův zobecněný model v kombinaci s viskoelastickým modelem, definovaným pomocí Pronyho řady. Konečnoprvkové modely, odpovídající provedeným experimentům, byly vytvořeny v programu Abaqus. Identifikace byla provedena pomocí optimalizačního programu Optislang a několika skriptů v jazyce Python. Pomocí numerické optimalizace byl minimalizován rozdíl mezi experimentem a modelem. Výsledkem této práce byly materiálové parametry vhodné k popisu chování korkového kompozitu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with material parameters identification of cork composite, used as a part of hybrid composites designed for vibration damping. Based on results of conducted experiments, the behaviour of the cork composite during deformations up to 25\% was determined. Generalized Mooney-Rivlin material model in combination with viscoelastic model, defined by Prony series, was used as a material model. Finite element models were created in Abaqus. Identification was performed using optimalization program Optislang and several scripts in Python. Using numerical optimalization, a difference between the experiment and model was minimized. The result of this thesis are material parameters appropriate for describing the behaviour of cork composite.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kocab.pdfPlný text práce3,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocab_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce539,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocab_oponent.pdfPosudek oponenta práce808,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocab_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce289,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15311

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.