Title: Modelování tkáňové perfúze pomocí vícekompartmentových modelů a identifikace jejich parametrů
Other Titles: Modeling tissue perfusion using multi-compartment models and identification of their parameters
Authors: Brašnová, Jaroslava
Advisor: Rohan, Eduard
Lukeš, Vladimír
Referee: Rosenberg, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15319
Keywords: perfúze jater;multikompartmentový model;porézní médium;Darcyho zákon;identifikace;optimalizace
Keywords in different language: liver perfusion;multicompartment model;porous media;Darcy flow;identification;optimization
Abstract: Práce se zabývá modelováním tkáňové perfúze se zaměřením na tkáň jater. Byly vytvořeny multi-kompartmentové modely pro 1D a 3D popis perfúze. Následně byla řešena úloha identifikace materiálových parametrů s využitím citlivostní analýzy. Numericky bylo řešeno několik úloh identikikace pro 1D i 3D model.
Abstract in different language: The work deals with the modeling of tissue perfusion with a focus on liver tissue. The multi-compartment models for 1D and 3D perfusion description were created. Then was formulated the problem of identification of material parameters using the sensitivity analysis. For the 1D and 3D models several problems were numerically solved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Jaroslava_Brasnova.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Brasnova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce424,08 kBAdobe PDFView/Open
Brasnova_oponent.pdfPosudek oponenta práce747,12 kBAdobe PDFView/Open
Brasnova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce304,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.