Title: Enzymy a jejich reakce
Other Titles: Enzymes and their reactions
Authors: Král, Jakub
Advisor: Richtr, Václav
Referee: Zloch, Zdeněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15370
Keywords: enzymy;enzymatické reakce;amylasa;peroxidasa;aktivita enzymů
Keywords in different language: enzymes;enzymatic reactions;amylase;peroxidase;enzyme activity
Abstract: Práce se zabývá možností přípravy extraktu amylasy ze zeleného sladu do zásoby, studuje měnící se aktivitu amylasy ze zeleného sladu v různých etapách klíčení a rozdíl mezi aktivitami slinné amylasy a amylasy z ječmenného zrna. Práce se rovněž zabývá možností přípravy extraktu enzymu peroxidasy do zásoby pro další využití. Součástí práce je rovněž základní pohled na problematiku enzymatických reakcí, uváděných v literatuře.
Abstract in different language: This work explores the possibility of preparing amylase extracts from green malt in stock, the work studies the changing activity of green malt amylase at various stages of germination and the difference between the salivary amylase activity and the activity of amylase from barley grain. The work also deals with the possibility of preparing an extract of the enzyme peroxidase in stock for another use. A part of this work is also a fundamental view on the issue of enzymatic reactions reported in the literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jakub Kral.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
Kral_Jakub_VBP.pdfPosudek vedoucího práce317,52 kBAdobe PDFView/Open
Kral_Jakub_OBP.pdfPosudek oponenta práce642,24 kBAdobe PDFView/Open
Kral_Jakub.pdfPrůběh obhajoby práce178,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15370

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.