Title: Návrh dvoustupňového magnetického děla
Other Titles: Design of a two-stage coil gun
Authors: Svoboda, Pavel
Advisor: Kindl, Vladimír
Referee: Skala, Bohumil
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15374
Keywords: magnetické dělo;cívkové dělo;magnetické pole;magnetická síla;metoda konečných prvků;elektromagnetický návrh
Keywords in different language: magnetic field;coil gun;magnetic force;finite element method;electromagnetic design
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou elektromagnetického děla. V první části jsou popsány fyzikální principy a konstrukční uspořádání magnetických děl. Detailněji je rozebrán princip konstrukce reluktančního děla typu coilgun, který je řešen v dalších částech práce. Druhá část se zabývá elektromagnetickým a konstrukčním návrhem cívek dvojstupňové konstrukce děla coilgun. Parametry cívek jsou vypočteny numerickými metodami. Dále je v předkládané práci navržena metodika výpočtu sil působících na projektil v závislosti na pozici v hlavni elektromagnetického děla.
Abstract in different language: This master thesis deals with the electromagnetic gun. The first part describes the physical principles and basic design schemes of the electromagnetic gun. Particular attention is focused on an reluctance coilgun design, which is further described in following parts of the thesis. Second part deals with electromagnetic and construction design of two stage winding of the coilgun. The inductor parameters are solved using numerical finite element methods. Next a methodology of forces computation is suggested. The dependence of forces on position in coilgun barrel is calculated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
058708_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,21 kBAdobe PDFView/Open
058708_oponent.pdfPosudek oponenta práce309,04 kBAdobe PDFView/Open
058708_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce204,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15374

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.