Title: Návrh synchronního těžního motoru
Other Titles: Design of a Synchronous Mining Machine
Authors: Franc, Jiří
Advisor: Červený, Josef
Referee: Pechánek, Roman
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15376
Keywords: Synchronní motor;synchronní těžní motor;elektromagnetický výpočet;stator;rotor;póly;elektrické vinutí;ztráty;účinnost
Keywords in different language: Synchronous engine;synchronous mining engine;electromagnetic calculation;stator;rotor;poles;electric winding;power loses;efficiency
Abstract: Diplomová práce se zabývá elektromagnetickým návrhem a návrhem konstrukčního uspořádání synchronního těžního motoru. Do několika podkapitol je rozdělen výpočet hlavních rozměrů, vinutí, magnetického obvodu, ztrát a účinnosti. V neposlední řadě je v práci uvedeno několik orientačních mechanických výpočtů. Výsledkem práce je porovnání vybraných hodnot výpočtu s hodnotami získanými z výpočetního programu, který používá společnost Howden ČKD Compressors s.r.o. a vytvoření výkresové dokumentace.
Abstract in different language: Masters thesis is dealing with electromagnetic calculation and design of synchronous mining engine. Thesis is devided into several subsections including calculation of main dimensions, winding, magnetic circuit, power loses and efficiency. Last but not least there are some tentative mechanical calculatoins in this thesis. The main result of the thesis is comparation of choosen quantities of my calculations with the quantities gained from calculation program, which is used in Howden ČKD Compressors s.r.o. and creation of drawings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Navrh synchronniho tezniho motoru.pdfPlný text práce5,64 MBAdobe PDFView/Open
058710_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce351,46 kBAdobe PDFView/Open
058710_oponent.pdfPosudek oponenta práce289,12 kBAdobe PDFView/Open
058710_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce234 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15376

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.