Title: Řízení tříúrovňového měniče s upínacími diodami
Other Titles: Control of three-level NPC converter
Authors: Votava, Martin
Advisor: Glasberger, Tomáš
Referee: Kamenický, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15377
Keywords: Tříúrovňový měnič s upínacími diodami;pulzně šířková modulace;vektorová pulzně šířková modulace;prostorový vektor;napěťový střídač
Keywords in different language: Three-level neutral point clamped converter;pulse width modulation;vector pulse width modulation;space vector;voltage inverter
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řízení výkonového polovodičového tříúrovňového měniče s upínacími diodami. Práce obsahuje teoretický úvod do problematiky, návrh a popis simulačního modelu tohoto měniče, návrh řídicího algoritmu založeného na vektorové PWM a jeho modifikace. Cílem těchto modifikací je oproti původní verzi algoritmu zlepšení frekvenčního spektra. Jeden z těchto modifikovaných algoritmů je implementován do mikroprocesorového regulátoru a jeho funkčnost ověřena na laboratorním vzorku pohonu s tímto typem měniče řadou experimentů ve vybraných ustálených a přechodových stavech.
Abstract in different language: The master thesis is focused on control of power semiconductor three-level neutral point clamped converter. Thesis contains theoretical introduction, simulation model of this converter, control algorithm based on vector PWM and its modifications. Goal of these modifications is to improve frequency spectrum of this algorithm. One of these modified algorithms is also implemented to microprocessor controller and its functionality is tested on laboratory drive with this type of converter by series of experiments in selected steady and transient states.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rizeni_triurnoveho_menice_s_upinacimi_diodami.pdfPlný text práce4,21 MBAdobe PDFView/Open
058711_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,22 kBAdobe PDFView/Open
058711_oponent.pdfPosudek oponenta práce299,31 kBAdobe PDFView/Open
058711_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce184,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.