Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJakeš, Tomáš
dc.contributor.authorChroust, Filip
dc.date.accepted2014-05-22
dc.date.accessioned2015-03-25T09:52:51Z-
dc.date.available2012-01-13cs
dc.date.available2015-03-25T09:52:51Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-31
dc.identifier49454
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15385
dc.description.abstractNáplní této práce je popis digitálního kompaktního fotoaparátu, jeho využití ve výuce na základní škole a zpracování videokurzu, který by mohl být použit jako názorná pomůcka pro žáky ZŠ při fotografování a obsluze fotoaparátu. Největší část textové části diplomové práce je věnována využití digitálního kompaktního fotoaparátu ve výuce na ZŠ. V této části je popsána situace na základních školách, co se týče fotografického vybavení, a jak lze situaci zlepšit. Je rozpracováno využití digitálního kompaktního fotoaparátu jak učiteli, tak žáky základních škol. U většiny možností využití žáky jsou uvedeny i návrhy příkladů, které lze realizovat během výuky na základní škole. Součástí práce je videokurz zpracovaný na DVD.cs
dc.format57 s. (103 839 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdigitální kompaktní fotoaparátcs
dc.subjectparametry kompaktního fotoaparátucs
dc.subjectrežimy digitálního kompaktního fotoaparátucs
dc.subjectexpozicecs
dc.subjectkompozicecs
dc.subjectchyby při fotografovánícs
dc.subjectvyužití fotoaparátu učitelics
dc.subjectvyužití fotoaparátu žákycs
dc.subjectcíle videokurzucs
dc.subjectosnova videokurzucs
dc.subjecttvorba videokurzucs
dc.titleVideokurz "Využití kompaktu ve výuce na ZŠ"cs
dc.title.alternativeVideo Tutorials "Use compact in teaching at the elementary school"en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra výpočetní a didaktické technikycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this work is the description of a digital compact camera, its use in teaching at the elementary school and the processing of video tutorials that could be used as a visual aid for primary school pupils in photography and camera operator. The largest part of the text of the thesis is devoted to the use of digital compact camera in teaching at the elementary school. This section describes the situation in primary schools, in terms of photographic equipment, and how to improve the situation. It is worked out using a digital compact camera both teachers and pupils of primary schools. For most students use the options are listed with examples of proposals that can be implemented in teaching at the elementary school. Part of the work is treated to a video DVD.en
dc.subject.translateddigital compact cameraen
dc.subject.translatedparameters compact cameraen
dc.subject.translatedmodes of digital compact cameraen
dc.subject.translatedexposureen
dc.subject.translatedcompositionen
dc.subject.translatedmistakes when shootingen
dc.subject.translatedteachers use the cameraen
dc.subject.translateduse the camera pupilsen
dc.subject.translatedcourse of video tutorialsen
dc.subject.translatedoutline of video tutorialsen
dc.subject.translatedcreating video tutorialsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_CHROUST.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
Chroust - hodn..pdfPosudek vedoucího práce133,95 kBAdobe PDFView/Open
DP_Chroust_052014_posudek_oponenta_Filipi.pdfPosudek oponenta práce205,92 kBAdobe PDFView/Open
Chroust - prot..pdfPrůběh obhajoby práce34,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15385

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.