Title: LEGO Mindstorms NXT - využití programovacích prostředí NXT-G a RobotC
Other Titles: LEGO Mindstorms NXT - The Use of Programming Environments NXT-G and RobotC
Authors: Baťko, Jan
Advisor: Jakeš, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15392
Keywords: LEGO Mindstorms NXT;NXT-G;RobotC;programovací prostředí;robotické programování;výukové kurzy
Keywords in different language: LEGO Mindstorms NXT;NXT-G;RobotC;programming environment;robotic programming;educational courses
Abstract: Práce nejprve představuje možnosti využití robotické stavebnice LEGO Mindstorms NXT na všech stupních vzdělávání na základě motorických schopností a dovedností žáků a jejich myšlení. Dále představuje a porovnává možnosti robotických programovacích prostředí NXT-G a RobotC. Na základě předložené osnovy vznikl jako součást práce výukový materiál, který představuje základní programové konstrukty obou prostředí a vysvětluje možnosti využití modulů robotické stavebnice.
Abstract in different language: The thesis introduces the possibility of using robotic kit LEGO Mindstorms NXT at all levels of education according to kinetic abilities, skills and thinking of students. It also presents and compares the possibilities of robotic programming environments NXT-G and RobotC. According to the submitted curriculum an educational course was created as part of the thesis. The course introduces the basic programming constructs of both programming environments and explains the use of robotic kit modules.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Batko_diplomova_prace.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
Batko - hodn..pdfPosudek vedoucího práce77,57 kBAdobe PDFView/Open
Batko - opon..pdfPosudek oponenta práce80,67 kBAdobe PDFView/Open
Batko - prot..pdfPrůběh obhajoby práce33,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15392

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.