Název: Distanční vzdělávací kurz "Zpracování bakalářské práce v MS Word 2010"
Další názvy: Distance learning course "Development of the bachelor thesis in Word 2010"
Autoři: Brettlová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Jakeš, Tomáš
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15394
Klíčová slova: MS Word 2010;bakalářská práce;kvalifikační práce;textový editor
Klíčová slova v dalším jazyce: MS Word 2010;text editor;bachelor thesis;diploma thesis
Abstrakt: Práce popisuje tvorbu bakalářské práce od výběru tématu, přes její zpracování ve Wordu 2010 až ke zdárné obhajobě. Součástí práce je vzdělávací kurz vytvořený v prostředí ProAuthor.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is undergaraduate thesis processing in Word 2010. It describes a process of the undergraduate thesis development from the topic choice to its defence. A part of this paper is also an educational course created in ProAuthor programm that enables students to test their knowledge in their field of study.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Brettlova_oprava_DP.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brettlova - hodn..pdfPosudek vedoucího práce115,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_Brettlova_posudek_oponenta_Filipi_1408.pdfPosudek oponenta práce225,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brettlova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce41,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15394

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.