Title: Graf potenciálu viditelnosti
Authors: Sojka, Eduard
Citation: Winter School of Computer Graphics and CAD Systems 94: University of West Bohemia: Pilsen, Czech Republic, January 19-20, 1994, p. 168-173.
Issue Date: 1994
Publisher: Západočeská univerzita
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://wscg.zcu.cz/wscg1994/papers94/Sojka_94.pdf
http://hdl.handle.net/11025/15402
ISBN: 80-7082-192-2
Keywords: graf potenciálu viditelnosti;graf aspektů;viditelnost
Keywords in different language: visibility potential graph;aspect graph;visibility
Abstract: Článek podává nový pohled na teorii potenciálu viditelnosti. Tento pohled předpokládá, že na množině obrazů dané scény lze zavést relaci ekvivalence. Tato relace pal. indukuje rozklad množiny obrazů, která je nekonečná, na konečný počet tříd. Také prostor obklopující scénu je dekomponován na třídy. Ze všech bodů jedné třídy vnímá pozorovatel ekvivalentní obrazy. Graf potenciálu viditelnosti zachycuje informaci o těchto třídách a vztazích mezí nimi. Předkládaná teorie umožňuje zasadit dosud publikované přístupy do jednotného rámce. Použití teorie je ilustrováno na několika příkladech. Graf potenciálu viditelnosti může být použit jako alternativní nebo doplňkový model scény a může být užitečný při řešení' různých problémů jako je například problém viditelnosti, problém navigace ve scéně a problém rozpoznání trojrozměrných objektů.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Winter School of Computer Graphics and CAD Systems 94
Sborník referátů semináře Zimní škola počítačové grafiky a CAD systémů 1992

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sojka_94.pdfPlný text669,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15402

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.