Název: Ochota vzpomínat na šoa. Zamyšlení nad vybraným aspektem historické paměti přeživších, kteří poskytli pro archiv USC SFI rozhovor v českém nebo slovenském jazyce
Další názvy: Willingness to remember the Shoah. Reflections on certain aspects of the historical memory of the survivors, who provided the interview for archives USC SFI in Czech or Slovak language
Autoři: Hes, Milan
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2013, roč. 3, č. 1, s. 5-28.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrVzVkR2RfV0JJQTg/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/15557
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: audiovizuální archiv;vzpomínky přeživších holocaustu;motivace
Klíčová slova v dalším jazyce: audio-visual archive;holocaust survivors´ memories;motivation
Abstrakt: Studie se na příkladu zaznamenaných svědectví, které byly archivu USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education poskytnuty přeživšími holocaustu, snaží poukázat na skutečnosti, které motivovaly pamětníky k tomu, aby své svědectví vůbec poskytli a o prožitém promluvili. Text reflektuje vyprávění pamětníků, která byla poskytnuta v českém a slovenském jazyce výzkumníkům v 90. letech 20. století.
Abstrakt v dalším jazyce: The essay is to prove certain facts which turned into the main reason for the witnesses to share their experiences and speak about them. The survivors´ testimonies were recorded and saved in the USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education. The text is a reflection of what was said to the researchers by several witnesses in the Czech and Slovak language in 1990s in the 20th century.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 3, č. 1 (2013)
Roč. 3, č. 1 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hes.pdfPlný text220,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15557

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.