Title: Britský mandát v Íráku. Z historie formování, existence a likvidace britského mandátu Společnosti národů na území Íráku (1920 – 1932)
Other Titles: The British mandate in Iraq (1920 – 1932). Considered history of formation, existence and liquidation the British mandate of The League of Nations in territory of Iraq (1920 – 1932)
Authors: Makarov, Ruslan Volodimirovich
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2013, roč. 3, č. 2, s. 16-37.
Issue Date: 2013
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://drive.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QreHpnV3BoeVRSTzg/view?pli=1
http://hdl.handle.net/11025/15568
ISSN: 1804-753X (Print)
1804-7548 (Online)
Keywords: Mezopotámie;Perský záliv;ropa;Velká Británie;Arabové;sunnité;šíité;Írák;Kurdové
Keywords in different language: Mesopotamia;Persian gulf;oil;Great Britain;Arabs;Sunnis;Shiites;Kurds;Iraq
Abstract: Následující studie přináší pohled na vývoj situace v oblasti dnešního Íráku v době poválečné britské mandátní správy. Zabývá se souvislostí otázek politických s otázkami imperiální mezinárodní politiky, bezpečnostními otázkami, problémem fenoménu nalezišť ropy a moderních mezinárodních dějin.
Abstract in different language: The following text provides insight into the development of the situation in today's Iraq during the postwar British mandate. It deals with issues of political relations with imperial issues of international politics, security issues, the problem of the phenomenon of oil and modern international history.
Appears in Collections:Roč. 3, č. 2 (2013)
Roč. 3, č. 2 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Makarov.pdfPlný text165,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15568

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.