Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMlynář, Jakub
dc.date.accessioned2015-09-03T12:36:09Z
dc.date.available2015-09-03T12:36:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationMemo: časopis pro orální historii. 2013, roč. 3, č. 2, s. 38-103.cs
dc.identifier.issn1804-753X (Print)
dc.identifier.issn1804-7548 (Online)
dc.identifier.urihttps://drive.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QreHpnV3BoeVRSTzg/view?pli=1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/15569
dc.description.abstractČlánek představuje výzkum narativního vyjádření kolektivních identit ve vybraných autobiografických tematicky zaměřených rozhovorech z Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation. V první a druhé části textu jsou představena teoretická a metodologická východiska výzkumu (vztah identity a paměti pohledem sociologie, „narativní obrat“ a některé souvislosti práce s autobiografickým materiálem, charakteristika archivního empirického materiálu). Třetí část textu zachycuje některé výsledky výzkumu, soustředěného na problém mnohosti či konfliktů vymezených kolektivních identit v kontextu jejich specifické individuální reflexe a re-interpretace v polovině 90. let, kdy výzkumné rozhovory vznikly. Článek zachycuje nejen specifika narativních a rétorických vyjádření totožnosti a odlišnosti, ale je rovněž příspěvkem k aktuálním otázkám po způsobech konstrukce kolektivních identit a povaze jejich vzájemných vztahů a rozporů.cs
dc.format66 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherviaCentrumcs
dc.relation.ispartofseriesMemo: časopis pro orální historiics
dc.subjectidentitacs
dc.subjectpaměťcs
dc.subjectvyprávěnícs
dc.subjectholocaustcs
dc.subject2. světová válkacs
dc.subjectČeskoslovenskocs
dc.titleTotožnost a odlišnost v zrcadle autobiografického výzkumu: Skupinové identity českých a slovenských Židů a jejich reflexe v životopisném vyprávěnícs
dc.title.alternativeSameness and Difference in the Mirror of Autobiographical Research: Collective identities of Czech and Slovak Jews and its reflection in biographical narrativesen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe article presents a research of the narratively expressed collective identities in autobiographical interviews from the USC Shoah Foundation's Visual History Archive. The first and second part the theoretical and methodological background is presented (connection between identity and memory in the sociological discourse, “narrative turn” in context of the autobiographical material, the characteristics of the empirical data). The third part of the text presents some of the research results focusing on the multiplicity or conflicts of collective identities in the context of specific individual reflection and re-interpretation in the mid-90's, when the research interviews were conducted. Article aims to grasp not only the specific features of narrative and rhetorical expression of identity and diversity, but it is also a contribution to current discussion on the identity construction, and the nature of the mutual relationships and contradictions of the collective identities.en
dc.subject.translatedidentityen
dc.subject.translatedmemoryen
dc.subject.translatednarrativeen
dc.subject.translatedholocausten
dc.subject.translatedworld war IIen
dc.subject.translatedCzechoslovakiaen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Roč. 3, č. 2 (2013)
Roč. 3, č. 2 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mlynar.pdfPlný text487,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.