Title: Vzpomínky na přehradu Nýrsko
Other Titles: Memories of Nýrsko dam
Authors: Kutná, Eliška
Toman, Jakub
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2013, roč. 3, č. 2, s. 104-110.
Issue Date: 2013
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://drive.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QreHpnV3BoeVRSTzg/view?pli=1
http://hdl.handle.net/11025/15570
ISSN: 1804-753X (Print)
1804-7548 (Online)
Keywords: přehrada Nýrsko;pohraničí;technologie;Francouzi
Keywords in different language: Nýrsko dam;borderland;technology;Frenchmen
Abstract: Příspěvek je věnován přehradě Nýrsko, především pak různým aspektům, na které pamětníci mající přímou zkušenost s výstavbou vzpomínají. Jedná se tak například o pozici techniky a technologie užité při výstavbě vodního díla v porovnání s osobními zkušenostmi či znalostmi reálií výstavby přehrad jiných na našem území. Práce také seznamuje s okolnostmi, které výstavbu provázeli, a které jsou zajímavé z hlediska dobového, jako například lokace, v níž je přehrada situována, či z hlediska přístupu k pramenům a možnému směru budoucího výzkumu.
Abstract in different language: This paper is concerned with Nýrsko dam, especially with various aspects that the eyewitnesses who have direct experience with the construction recall. It is, for example, the position of techniques and technology used during the construction of the dam and its comparison with personal experience or knowledge concerning construction of other dams in our country. This work also presents the circumstances that accompanied the construction, and are interesting in terms of period, such as the location of the dam, or in terms of access to the sources and possible direction of future research.
Appears in Collections:Roč. 3, č. 2 (2013)
Roč. 3, č. 2 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kutna.pdfPlný text111,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15570

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.