Název: Vzpomínky na přehradu Nýrsko
Další názvy: Memories of Nýrsko dam
Autoři: Kutná, Eliška
Toman, Jakub
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2013, roč. 3, č. 2, s. 104-110.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: article
článek
URI: https://drive.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QreHpnV3BoeVRSTzg/view?pli=1
http://hdl.handle.net/11025/15570
ISSN: 1804-753X (Print)
1804-7548 (Online)
Klíčová slova: přehrada Nýrsko;pohraničí;technologie;Francouzi
Klíčová slova v dalším jazyce: Nýrsko dam;borderland;technology;Frenchmen
Abstrakt: Příspěvek je věnován přehradě Nýrsko, především pak různým aspektům, na které pamětníci mající přímou zkušenost s výstavbou vzpomínají. Jedná se tak například o pozici techniky a technologie užité při výstavbě vodního díla v porovnání s osobními zkušenostmi či znalostmi reálií výstavby přehrad jiných na našem území. Práce také seznamuje s okolnostmi, které výstavbu provázeli, a které jsou zajímavé z hlediska dobového, jako například lokace, v níž je přehrada situována, či z hlediska přístupu k pramenům a možnému směru budoucího výzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper is concerned with Nýrsko dam, especially with various aspects that the eyewitnesses who have direct experience with the construction recall. It is, for example, the position of techniques and technology used during the construction of the dam and its comparison with personal experience or knowledge concerning construction of other dams in our country. This work also presents the circumstances that accompanied the construction, and are interesting in terms of period, such as the location of the dam, or in terms of access to the sources and possible direction of future research.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 3, č. 2 (2013)
Roč. 3, č. 2 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kutna.pdfPlný text111,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15570

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.