Název: Graf ponteciálu viditelnosti
Autoři: Sojka, Eduard
Citace zdrojového dokumentu: Journal of WSCG. 1994, vol. 2, no. 1-2, p. 168-173.
Datum vydání: 1994
Nakladatel: Václav Skala - UNION Agency
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://wscg.zcu.cz/wscg1994/wscg94.htm
http://hdl.handle.net/11025/16079
ISSN: 1213-6972 (print)
1213-6980 (CD-ROM)
1213-6964 (online)
Klíčová slova: graf potenciálu viditelnosti;graf aspektů;viditelnost
Klíčová slova v dalším jazyce: graph potential visibility;graph aspects;visibility
Abstrakt v dalším jazyce: Článek podává nový pohled na teorii potenciálu viditelnosti. Tento pohled předpokládá, že na množitě obrazů dané scény lze zavést relaci ekvivalence. Tato relace pak indukuje rozklad množiny obrazů, která je nekonečná, na konečný počet tříd. Také prostor obklopující scénu je dekomponován na třídy. Ze všech bodů jedné třídy vnímá pozorovatel ekvivaletní obrazy. Graf potenciálu viditelnosti zachycuje informaci o těchto třídách a vztazích mezi nimi. Předkládaná teorie umožňuje zasadit dosud publikované přístupy do jednotného rámce. Použití teorie je ilustrováno na několika příkladech. Graf potenciálu viditelnosti může být použit jako alternativní nebo doplňkový model scény a může být užitečný při řešení různých problémů jako je například problém viditelnosti, problém navigace ve scéně a problém rozpoznání trojrozměrných objektů.
Práva: © Václav Skala - UNION Agency
Vyskytuje se v kolekcích:Volume 2, number 1-2 (1994)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sojka_94.pdfPlný text669,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16079

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.