Název: Animating scanned human models
Autoři: Oliveira, João Fradinho
Zhang, Dongliang
Spanlang, Bernhard
Buxton, Bernard
Citace zdrojového dokumentu: Journal of WSCG. 2003, vol. 11, no. 1-3.
Datum vydání: 2003
Nakladatel: UNION Agency – Science Press
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://wscg.zcu.cz/wscg2003/Papers_2003/J29.pdf
http://hdl.handle.net/11025/1612
ISSN: 1213-6972
Klíčová slova: lidský model;počítačová animace;skenování
Klíčová slova v dalším jazyce: human model;computer animation;scanning
Abstrakt: We present techniques for automatically creating and animating models obtained from human whole body scanned data. A layered model is developed in which the underlying skeleton, simplified surface and mapping of the surface to the skeletal structure are generated without manual intervention. External body landmarks such as those employed in anthropometric surveys are used to obtain the skeleton, these landmarks are then reused to help map the model surface consistently to the skeleton. The main contribution of this work is to show how automatically or even manually extracted surface landmarks greatly simplify the task of skeleton generation and surface bone mapping, the later uses surface connectivity to grow surface regions as opposed to conventional volume searches. The techniques are illustrated by animation from motion capture data in which a vertex blending technique is used to create continuous and smooth deformation.
Práva: © UNION Agency – Science Press
Vyskytuje se v kolekcích:Volume 11, number 1-3 (2003)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
J29.pdf15,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1612

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.