Title: Nová generace RO-PM
Other Titles: New Generation of HSS-PM
Authors: Kesl, Miloslav
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2011: sborník abstraktů: IV. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 25.- 26.1.2011 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011, s. [1-11]. ISBN 978-80-7043-934-0.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16373
ISBN: 978-80-7043-934-0
Keywords: rychlořezná ocel vyrobená práškovou metalurgií;řezné podmínky;obrobitelnost;trvanlivost břitu;martenzitická transformace
Keywords in different language: powder-metallurgy high-speed steel;cutting conditions;machinability;cutting life;martensitic transformation
Abstract: Přednáška je zaměřena do oblasti procesu třískového obrábění s akcentem na dosažení max. efektivity procesu. Na konkrétním příkladě výroby ozubení odvalovacím způsobem je uveden nový nestandardní přístup v řešení řezného nástroje s cílem dosažení min. výrobních nákladů. Hlavními aktivačními faktory tohoto přístupu v řešení jsou: - stále doznívající vliv celosvětové ekonomické a finanční krize; - trvalé zkracování termínů realizace dodávek (tj. především výrobní etapy); - minimalizace režijních nákladů na zakázkách, tzn. i u řezných nástrojů; - jednoduchost-spolehlivost-operativnost-dostupnost-univerzálnost-efektivnost řešení. S ohledem na novou vysoce legovanou RO-PM se podařilo efektivní obrábění výkovků z ocele 18CrNiMo7, přičemž řezný nástroj (OF) byl bez povrchové úpravy (TV) a dosáhl min. srovnatelného výkonu při podstatně nižších vlastních nákladech, při zkrácení výrobního cyklu.
Abstract in different language: The permanent raising of cutting-tool productivity with synchronous degrading effects of material machinability predicts the importance of achievement of high qualitative requirements on cutting life. The tool performance is so affected by many various factors such as edge resistance to plastic deformation, thermal load, microbuilt-up edges…., as well as by abrasive qualities, mechanical properties and inhomogeneity of machined materials or edge hardness. The leading manufacturers of high alloyed high-speed steels try therefore to develop new metallurgic technologies, to introduce new materials warranting the essential raising of cutting power in comparison with the present quality of HSS. The development in the branche of cutting tools is pointed to increasing of tool-performance, reliability, cutting life and stability of cutting edge including its good grindability. In recent years, the introducing of PM-steels produced by powder metallurgy technology i.e. by crystallisation in inert gas (N2, Ar2) evocates an essential improvement. The cutting tools manufactured by means of powder metallurgy are significantly more tough than conventional highspeed steels, thus the length of cutting edges may be essentially greater. The mentioned technology facilitates simultaneously a richer alloying so that the tool is quite tough by greater hardness (62- 65 HRC). The tools have additional advantages: enhanced cutting power – abrasion and wear resistance, possibility to machine assorted qualities and sorts of materials, excellent grindability – surface integrity (due to the fine-grained structure) and therefore to the triple cutting edge life. The up-to-date developing quality of PM-HSS was applicated on the concrete tool - hob m=6 and it facilitates not only to increase the cutting speed and the cutting life but also proves by its properties to substitute the thin PVD coatings, frequently used for the surface finish of tools. In this manner, the process of manufacture is essentialy cut down, costs are saved both for PVD deposition and for related resharpening and subsequent coating of tools.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kesl.pdfPlný text858,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16373

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.