Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKříž, Antonín
dc.contributor.authorŠimeček, Jiří
dc.date.accessioned2015-10-08T11:24:17Z
dc.date.available2015-10-08T11:24:17Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationStrojírenská technologie Plzeň 2011: sborník abstraktů: IV. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 25.- 26.1.2011 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011, s. [1-7]. ISBN 978-80-7043-934-0.cs
dc.identifier.isbn978-80-7043-934-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/16391
dc.description.abstractTento článek pojednává o poměrně nové metodě studia vlastností povrchů pomocí nekonvenční metody impact test. Při zkoušení touto metodou se jedná o cyklické rázové zatížení povrchu definovanou energií úderu.Princip metody spočívá ve zkoumání vzniklých morfologií povrchu. Výhoda tohoto testu je, že se jedná o poměrně reálnou simulaci skutečného provozního zatížení skutečných součástí. V příspěvku bude představen princip, přístrojové vybavení a některé výsledky řešených projektů.cs
dc.format7 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obráběnícs
dc.rights© University of West Bohemiacs
dc.subjectimpact testcs
dc.subjectintegrita povrchucs
dc.subjectrázové zatíženícs
dc.titleVyužití Impact testu při studiu integrity povrchucs
dc.title.alternativeUsing Impact Test in the study of surface integritycs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis article discusses a relatively new method of studying of the surface using an unconventional method impact test. An idea of this method is a cyclic impact-loading surface by defined impact energy. Outcome of the test is to investigate the resulting surface morphologies. The advantage of this test is that it is a fairly realistic simulation of actual operating loads the real part. This paper presents the principle, instrumentation and results of some solved projects.cs
dc.subject.translatedimpact testcs
dc.subject.translatedsurface integritycs
dc.subject.translatedimpact-loadingcs
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2011 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Simecek.pdfPlný text454,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16391

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.