Název: Vliv tepelných vlastností tenkých vrstev na třískové obrábění tvrdých těžkoobrobitelných ocelí
Autoři: Beneš, Petr
Kříž, Antonín
Martan, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: Strojírenská technologie Plzeň 2009: sborník abstraktů: III. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 21.- 22.1.2009 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2009, s. [1-8] . ISBN 978-80-7043-750-6.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16409
ISBN: 978-80-7043-750-6
Klíčová slova: PVD vrstvy;tepelné vlastnosti PVD vrstev;obrábění těžkoobrobitelných nástrojů
Klíčová slova v dalším jazyce: PVD coatings;thermal properties of PVD coatings;machining of difficult tools
Abstrakt: Tepelné vlastnosti tenkých vrstev deponovaných na obráběcí nástroje mají velký vliv na průběh řezného procesu. Z podstaty řezného procesu jako fyzikálně-mechanického děje vyplývá, že zde dochází k přeměně vstupní energie na energii vynaloženou na tvorbu třísky a tím i k obrobení samotného obrobku. Při tomto procesu dochází k přeměně vstupní energie na energii tepelnou. Obecně platí, že na tvorbu tepla na břitu nástroje se spotřebuje až 90% vstupní mechanické energie. Na přerozdělení tepelných toků mezi třískou, obrobkem a nástrojem se významnou měrou podílí vrstvy deponované na obráběcí nástroj. Velký vliv mají především jejich některé tepelné vlastnosti jako jsou povrchová tepelná vodivost, tepelná difuzivita apod. Dosud nevyřešeným problémem zůstává volba správné metodiky pro měření tepelných toků odehrávajících se v místě řezu.
Práva: © University of West Bohemia
Vyskytuje se v kolekcích:Strojírenská technologie - Plzeň 2009 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2009 sborník příspěvků

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Benes.pdfPlný text411,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16409

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.