Title: Možnosti aplikace rentgenové tenzometrie ve strojírenské technologii
Authors: Ganev, Nikolaj
Pala, Zdenek
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2009: sborník abstraktů: III. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 21.- 22.1.2009 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2009, s. [1-9] . ISBN 978-80-7043-750-6.
Issue Date: 2009
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16419
ISBN: 978-80-7043-750-6
Keywords: zbytková napětí;rentgenová tenzometrie;balotinování
Keywords in different language: residual stresses;x-ray tensometry;ballotining
Abstract: zařízení. Provozní spolehlivost a životnost strojírenských výrobků jsou nejen funkcí složení výchozích materiálů, ale i technologického postupu použitého při jejich zpracování. V této souvislosti se objevuje ještě jeden významný faktor určující provozní spolehlivost a životnost strojních dílů a konstrukcí. Jsou jimi mechanická napětí vznikající uvnitř těles jako důsledek působení vnějších sil nebo jiných příčin. Analýza zbytkových napětí má proto při diagnostice materiálů stejný význam jako klasické metody výzkumu vlastností (pevnost, tvrdost, otěruvzdornost, odolnost vůči korozi aj.). Z nedestruktivních způsobů analýzy zbytkové napjatosti polykrystalických látek se nejspolehlivěji osvědčuje rentgenová tenzometrie. Příspěvek bude věnován základním principům rentgenové tenzometrie a jejím specifickým rysům. Možnosti aplikace této metody experimentální fyziky budou ilustrovány zkušenostmi laboratoře strukturní rentgenografie FJFI ČVUT v Praze.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2009 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2009 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ganev.pdfPlný text323,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16419

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.