Title: Inovační program společnosti PILSEN TOOLS s.r.o.
Authors: Kesl, Miloslav
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2009: sborník abstraktů: III. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 21.- 22.1.2009 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2009, s. [1-13] . ISBN 978-80-7043-750-6.
Issue Date: 2009
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16428
ISBN: 978-80-7043-750-6
Keywords: stabilita řezného procesu;RO-PM;trvanlivost břitu;opotřebení břitu;systém tenká vrstva-substrát
Keywords in different language: stability of cutting proces;HSS-PM;tool-life;tool wear;thin film-substrate system
Abstract: Cílem přednášky je seznámit posluchače s výsledky výzkumu a vývoje prováděné v rámci technického rozvoje výrobkové základny za účelem zvyšování užitné hodnoty nástrojů. Především půjde o tyto okruhy otázek: 1 Nová řada vysokootáčkových otočných hrotů s novým konstrukčním provedením (pracho - i vodotěsných). 2 Řezné nástroje vyráběné z RO-PM; jejich vlastnosti - přednosti i nedostatky; porovnání s běžnou rychlořeznou ocelí. 3 Optimalizace technologie výroby polotovarů pouzder otočných hrotů. 4 Vyhodnocení optimalizace tenkých vrstev v rámci projektu "TANDEM". 5 Další vývojové směry v rámci TR v PILSEN TOOLS s.r.o.
Abstract in different language: The goal of the lecture will be to inform the hearers about the development results made within the technical advancement of produkt base in order to enhance the use value of the tools. The main issues will be: 1 The new range of high-speed live centers with the new type of construction (dust- and waterproof). 2 Cutting tools produced from RO-PM, their qualities and deficiencies, the comparison with the classical steel. 3 Technology optimalization of the production of live center’s semifinished bushes. 4 The optimalization evaluation of thin layers within the project „TANDEM. 5 Other development directions within Technical Development in PILSEN TOOLS Ltd.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2009 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2009 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kesl.pdfPlný text646,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16428

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.