Title: Brazília ako nová formujúca sa veľmoc v medzinárodných vzťahoch: špecifiká jej zahraničnej politiky v 21. storočí a jej politickoekonomická diplomacia a geopolitický vplyv v kontexte zoskupenia krajín BRICS
Authors: Božek, Samuel
Citation: Mladá politologie: sborník z konference studentů doktorských studijných progamů v oblasti politických věd. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 9-24.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/vyd_tiskopisy_dokumenty/Mlada_politologie.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16518
ISBN: 978-80-261-0324-0
Keywords: zahraniční politka Brazílie;změna mezinárodního a ekonomického řádu;globální velmoc;multipolarita;seskupení států BRICS;přístup měkké síly;geopolitická pozice Brazílie ve světě;politika v oblasti mezinárodních institucí
Keywords in different language: foreign policy of Brazil;change of international political and economic order;global superpower;multipolarism;BRICS grouping of states;soft power approach;geopolitical position of Brazil in world;policy in field of international institutions
Abstract in different language: In my research I will deal with the specifics of the foreign policy of Brazil, which are determined by its ambition to establish itself as a new global superpower in international relations and its aspirations for changing international political and economic order according to its worth paradigm. I will point out its original soft power approach in its foreign policy, which is reflected by active presidential diplomacy, intensive regional policy, global energy geopolitics, specific geostrategic trade policy, nuclear diplomacy, its policy in the field of international institutions and groupings and its foreign policy engagement in the field of international policy issues. All these aspects I will explain in relation to the foreign policy of the BRICS grouping of states in which Brazil is member state and forms immanent determining broader context of foreign policy behavior of Brazil. The main aim of my research will be mainly to analyze in detail the changing geopolitical position of Brazil in the region and the world and based on empirical facts which will be discovered, to find out whether Brazil is capable to transform the international system according to its values and identity.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Mladá politologie 2013
Mladá politologie 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bozek.pdfPlný text206,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16518

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.