Title: Rekonstrukce a restaurování historických maleb a soch
Other Titles: Reconstruction and restoration of historic paintings and sculptures
Authors: Drlík, Karel
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. [242-244]. ISBN 978-80-261-0519-0.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
http://hdl.handle.net/11025/16566
ISBN: 978-80-261-0519-0
Keywords: restaurování;dřevěné historické obrazy;dřevěné historické sochy;obraz Očekávání;restaurátorské práce
Keywords in different language: restoration;historical wooden paintings;historical wooden sculptures;painting Expectations;restoration works
Abstract: Podstatou této bakalářské práce je popsat rekonstrukci a restaurování dřevěných historických obrazů a soch. Dále zdokumentovat restaurátorské zásahy na obrazu „Očekávání“ z kostela sv. Mikuláše v Maletíně.
Abstract in different language: The essence of this work is to describe the reconstruction and restoration of historical paintings and wooden sculptures. Furthermore, document restoration work on the painting "Expectations" of the church.of the st. Nicholas in Maletín.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drlik.pdfPlný text533,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16566

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.