Title: Model Stirlingova motoru
Other Titles: The model stirling engine
Authors: Kabrt, Vladimír
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. [121-126]. ISBN 978-80-261-0519-0.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
http://hdl.handle.net/11025/16575
ISBN: 978-80-261-0519-0
Keywords: Stirlingův motor;didaktická pomůcka
Keywords in different language: Stirling engine;didactic tool
Abstract: Článek popisuje výrobu a funkci modelu Stirlingova motoru. Stirlingův motor je uzavřený, atmosférický, horkovzdušný, pístový, vzduchem chlazený motor s vnějším spalováním. Model lze využít ve výuce na základních a středních školách jako výukový prostředek v technických předmětech. Pomocí modelu lze demonstrovat mmj. roztažnost plynů, setrvačnost, termodynamické jevy a přeměnu tepelné a mechanické energie na elektřinu.
Abstract in different language: The article describes the production and function of the model Stirling engine. Stirling engine is a closed, atmospheric convection, piston, air cooled engine with external combustion. The model can be used as a teaching tool in technical subjects at primary and secondary schools. The model can demonstrate for example an expansion of gas inertia, a thermodynamic phenomena and a conversion of thermal and mechanical energy into electricity.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kabrt.pdfPlný text1,02 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16575

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.