Název: Interaktivní učebnice zeměpisu pro 6. třídu ZŠ
Další názvy: Interactive geography textbook for the 6th class of secondary schools
Autoři: Simbartl, Petr
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. [185-192]. ISBN 978-80-261-0519-0.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
http://hdl.handle.net/11025/16600
ISBN: 978-80-261-0519-0
Klíčová slova: učebnice;zeměpis;interaktivní výuka;základní školy
Klíčová slova v dalším jazyce: textbook;geography;interactive learning;primary schools
Abstrakt: Článek shrnuje aktuálně dostupné interaktivní učebnice zeměpisu pro 6. ročník ZŠ. Demonstrujeme dostupné funkce a náhled na prostředí jednotlivých učebnic. Je zde představena interaktivní učebnice nakladatelství Fraus (starší verze), Nová škola a Schroedel. Na ukázka testujeme i jednu německou učebnici. Na závěr shrnujeme technické provedení a možná zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: This article summarizes the currently available interactive Geography textbook for the sixth grade of secondary school. We demonstrate the available functions and preview environment for individual books. We are introducing interactive textbook publishers Fraus (older versions), Nová škola and Schroedel. We also test and a German textbook. In conclusion, we summarize the technical design and possible improvements.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Simbartl.pdfPlný text2,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16600

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.