Title: Konštrukcia zariadenia na meranie elektrických potenciálov na povrchu výliskov keramických materiálov
Other Titles: Construction of device for measuring electrical potential on the surface of a molding of ceramic materials
Authors: Števík, Marek
Kozík, Tomáš
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2015 19.–20.5. 2015: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. [24-29]. ISBN 978-80-261-0519-0.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FF
http://hdl.handle.net/11025/16603
ISBN: 978-80-261-0519-0
Keywords: povrch výlisku;keramické materiály;měření;software
Keywords in different language: molding surface;ceramic materials;measurement;software
Abstract in different language: Príspevok sa zaoberá konštrukčným zhotovením zariadenia pre meranie potenciálov na povrchu výliskov keramických materiálov, ktorým by bolo možné efektívne zvýšiť kvalitu produkcie v prevádzkach pre výrobu lisovaných izolátorov . Ďalej sa zaoberá softvérovým riešením merania , ukladania a spracovania údajov.
The paper deals with the design of an apparatus for measuring the potential at the surface of a molding of ceramic materials, which could be effective in improving the production quality for the production of molded insulators. It also deals with a software solution for measuring, storing and processing data.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2015
Olympiáda techniky Plzeň 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stevik_Kozik.pdfPlný text934,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16603

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.