Title: Konstrukce mostu s možností počítačového měření stavu napětí tenzometry
Other Titles: Bridge construction with possibility of computer measurement of strain using strain gauges
Authors: Král, Jan
Fadrhonc, Jan
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2014 20.–21.5. 2014: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. [17-22]. ISBN 978-80-261-0372-1.
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2014/2014.html
http://hdl.handle.net/11025/16638
ISBN: 978-80-261-0372-1
Keywords: příhradová mostní konstrukce;tlakové síly;tahové síly;nosníky
Keywords in different language: truss bridge construction;pressure forces;tension forces;girders
Abstract: Výrobkem je demonstrační model příhradové mostní konstrukce. Konstrukce mostu je kovová a je doplněna o dřevěné desky tvořící „podlahu“ mostu. Spojovacím materiálem jsou šrouby. Ke konstrukci jsou připojeny také čtyři tenzometry určené k měření tlakových či tahových sil působících na nosníky. Na modelu lze demonstrovat různé způsoby namáhání mostní konstrukce a síly, jakými jsou tato konstrukce a její jednotlivé části namáhány.
Abstract in different language: This product is demonstrative scale model truss bridge construction. Main frame of the bridge is made of steel and is supplemented by wood boards which creates floor of the bridge. Screws are used as joints. The construction is supplemented by four strain gauges for measuring the pressure or tension forces acting on the girders. The model can demonstrate various ways of stresses and forces by which this construction and its parts are affected.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2014
Olympiáda techniky Plzeň 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kral_Fadrhonc_clanek.pdfPlný text210,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16638

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.