Title: Elektrotechnické stavebnice ve vzdělávání na českých základních školách
Other Titles: The electrical kits in education on czech primary schools
Authors: Novák, Daniel
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2014 20.–21.5. 2014: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. [33-38]. ISBN 978-80-261-0372-1.
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2014/2014.html
http://hdl.handle.net/11025/16645
ISBN: 978-80-261-0372-1
Keywords: elektrotechnické stavebnice;počítačové programy;didaktická pomůcka;základní školy
Keywords in different language: electrical kits;computer programs;didactic tool;primary schools
Abstract: Příspěvek je zaměřen na problematiku využívání elektrotechnických stavebnic a počítačových programů simulujících jejich činnost na základních školách. Stručně charakterizuje elektrotechnické stavebnice, jejich aplikaci při modelování elektrických obvodů a metodiku vzniku konfigurace samostatných funkčních jednotek nebo zapojovacích jednotek. V návaznosti na to pak seznamuje s organizací, průběhem a výsledky pedagogického průzkumu, provedeného formou dotazníkového šetření mezi pedagogickými pracovníky základních škol.
Abstract in different language: This paper discusses the topic of electrical kits and computer programs that simulate their activity in elementary schools. It briefly describes electrical kits, their application at modeling of electrical circuits and methodology of creation of separate functional units or connection units configuration. Following this the study acquaints with organization, process and results of the pedagogical survey, which was performed by questionnaire among pedagogical workers in elementary schools.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2014
Olympiáda techniky Plzeň 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Novak_clanek.pdfPlný text1,43 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16645

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.