Title: Efektivita výuky energetiky na ZŠ
Other Titles: Efficiency of energetics education at elementary schools
Authors: Patočková, Radka
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2014 20.–21.5. 2014: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. [67-70]. ISBN 978-80-261-0372-1.
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2014/2014.html
http://hdl.handle.net/11025/16646
ISBN: 978-80-261-0372-1
Keywords: energetika;didaktická pomůcka;základní školy
Keywords in different language: energetics;didactic tool;primary schools
Abstract: Diplomová práce „Efektivita výuky energetiky na ZŠ“ usiluje o postihnutí současné situace výuky energetiky na základních školách. Věnuje se tvorbě pracovních listů, navazujících na výukovou oporu zpracovanou v rámci bakalářské práce a mapuje znalosti žáků v této oblasti. Výzkum je zaměřen na srovnání znalostí žáků před a po prezentaci inovovaných výukových materiálů.
Abstract in different language: The Thesis „Efficiency of Energetics education at elementary schools“ tries to cover current situation of energetics education at elementary schools. The Thesis includes worksheets related to educational support prepared in the bachelor thesis and explores student´s knowledge in this area. The research is focused on the comparison of students' knowledge before and after the presentation of innovative teaching materials.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2014
Olympiáda techniky Plzeň 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patockova_clanek.pdfPlný text57,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16646

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.