Název: Stanowisko do badania czujników temperaturowych
Další názvy: Testing stand for temperature sensors
Autoři: Krystian, Tuczyński
Warchoł, Tomasz
Kardyś, Damian
Białogłowski, Robert
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2013 21.–22.5. 2013: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. [121-127]. ISBN 978-80-261-0144-4.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2013/2013.html
http://hdl.handle.net/11025/16670
ISBN: 978-80-261-0144-4
Klíčová slova: termoelektrické prvky;analýzu vlivu teploty na odpor
Klíčová slova v dalším jazyce: thermoelectric elements;analyze influence of temperature to resistance
Abstrakt v dalším jazyce: Skonstruowane przez autorów stanowisko służy do badania wpływu temperatury na czujniki i elementy termoelektroniczne.
Created by authors testing stand for analyze influence of temperature to resistance, based on thermoelectric elements.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2013
Olympiáda techniky Plzeň 2013

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
kardys_tuczynski_warchol_białogłowski_clanek.pdfPlný text346,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16670

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.