Název: Predikční validita testu školní zralosti a manuálních (psychomotorických) dovedností na 1. st ZŠ
Další názvy: Predication validity of first grade elementary school pupilś school maturity and manual psychomotor skills
Autoři: Knieová, Veronika
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2013 21.–22.5. 2013: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. 161 s. ISBN 978-80-261-0144-4.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2013/2013.html
http://hdl.handle.net/11025/16671
ISBN: 978-80-261-0144-4
Klíčová slova: psychomotorické dovednosti;školní zralost;základní školy
Klíčová slova v dalším jazyce: psychomotor skills;school maturity;primary schools
Abstrakt: Příspěvek vychází z diplomové práce na téma Predikční validita testu školní zralosti manuálních (psychomotorických) dovedností na prvním stupni základních škol a zabývá se predikací testu školní zralosti a psychomotorických dovedností žáků ve druhém období na 1. stupni základních škol. Teoretická část je rozdělena na část charakterizující předškolní období, mladší školní věk, psychomotoriku a testy školní zralosti spojené s vývojem dětské kresby. Praktická část se věnuje kresebné části konkrétního testu školní zralosti modifikovaného A. Jiráskem a testování psychomotorických dovedností pomocí standardizovaného testu. Nedílnou součástí jsou přílohy, kde jsou k vidění kresby žáků při zápisu do prvních tříd.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis titled as "Predication Validity of First Grade Elementary School Pupils' School Maturity and Manual Psychomotor Skills" deals with the predication validity of tests aimed at the verification of school maturity and psychomotor skills of the elementary school first graders. The theoretical part is divided into the section dedicated to the characteristics of the pre-school age, younger school age, psychomotor skills and tests of school maturity associated with the development of pupil's drawings. The practical part deals with the drawing section of the school maturity test modified by A. Jirásek and with the testing of psychomotor skills using a standardized test. The thesis is accompanied by annexes showing the drawings by pupils made at the first class registration proceedings.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2013
Olympiáda techniky Plzeň 2013

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
knieova_clanek.pdfPlný text815,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16671

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.