Název: Preference učitelů při výuce psychomotorických dovedností
Další názvy: The teacher preferences in education of psychomotor skills
Autoři: Knieová, Veronika
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 22.–23.5. 2012: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 160 s. ISBN 978-80-261-0131-4.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2012/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16706
ISBN: 978-80-261-0131-4
Klíčová slova: Člověk a svět práce;psychomotorické dovednosti;základní školy
Klíčová slova v dalším jazyce: Man and world of work;psychomotor skills;primary schools
Abstrakt: V projektu zaměřeném na vytvoření vzdělávací strategie pro výuku praktických předmětů v tématické oblasti Člověk a svět práce spolupracují pedagogové a studenti Univerzity J. E. Purkyně a pedagogové základních škol ústeckého kraje. Projekt je rozdělen na dvě části – první zaměřenou na učitele a druhou zaměřenou na žáky. Úspěšně jsme již ukončili část první, kde jsme pomocí Q-metedologie zjišťovali postoje učitelů k metodám a tématům výuky pracovních činností na 1. st ZŠ, z kterých jsme vyvodili statistické závěry. Nyní probíhá část druhá, pro kterou byl navržen soubor psychomotorických testů se zaměřením na manuální dovednosti, pomocí něhož diagnostikujeme úroveň manuálních dovedností žáků. Již jsme provedli testování žáků 1 st. ZŠ a u žáků, již testovaných učitelů pomocí Q-metodologie, testování manuálních dovedností v této době probíhá.
Abstrakt v dalším jazyce: This project is focused on a creation of teaching strategies for practical lessons in the thematic area Man and the World of Work. It is based on a cooperation of UJEP university educators and students with primary teachers from the Ústí region. The project has been divided into 2 parts – the first one to be devoted to teachers and the second one being focused on pupils. We have been successful in completing the first part. We used a Q-methodology to find out a teacher´s attitude to methods and topics of Craft education on a primary school. We took the data and used the Pearson´s Correlation Coefficient to deduce statistical conclusion. At present the second part of the project has been taking place. A file of psychometric didactic tests specialized on manual skills has been designed. We use the file to diagnose a level of pupils´ manual skills. We have just completed a subtest of primary pupils. The pupils of the selected teachers are tested currently.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2012
Olympiáda techniky Plzeň 2012

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Knieova_clanek.pdfPlný text1,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16706

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.