Název: Intarzie a využití při výuce předmětu Člověk a svět práce
Další názvy: Inlay and its use for a subject "Man and the world of work"
Autoři: Němcová, Michaela
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 22.–23.5. 2012: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 160 s. ISBN 978-80-261-0131-4.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2012/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16719
ISBN: 978-80-261-0131-4
Klíčová slova: Člověk a svět práce;intarzie;dýha
Klíčová slova v dalším jazyce: Man and world of work;inlay;veneer
Abstrakt: Tato práce je věnována nejrozšířenější technice povrchového zdobení nábytku a to právě intarzii. Zabývá se historií této techniky zdobení, vhodností použití jednotlivých druhů dřev na výrobu dýh. Hlavní část práce je věnována výrobě dýh a samotné technice intarzie. V závěru práce je zařazen projekt Využití intarzie na ZŠ.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on inlay, the most widely used technique of furniture decorating. It includes historical point of view of the technique as well as it gives a survey on suitability of using various kinds of wood to manufacture veneer. However the main point of the thesis is the real use of inlay at elementary schools.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2012
Olympiáda techniky Plzeň 2012

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nemcova_clanek.pdfPlný text172,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16719

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.