Název: Elektrotechnická stavebnice pro druhý stupenň ZŠ
Další názvy: Electrical kits for second stage school
Autoři: Závodníková, Ivana
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 22.–23.5. 2012: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 160 s. ISBN 978-80-261-0131-4.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2012/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16726
ISBN: 978-80-261-0131-4
Klíčová slova: elektrotechnické stavebnice;základní školy;didaktická pomůcka
Klíčová slova v dalším jazyce: electrical kits;primary schools;didactic tool
Abstrakt: Realizace vlastního návrhu elektrotechnické stavebnice na základě kvalitativního výzkumu žáků ZŠ” se zabývá efektivitou výuky elektrotechniky, která je realizována vybranými didaktickými prostředky – elektrotechnickými stavebnicemi. Míra efektivity je zde zjišťována pomocí kvalitativního výzkumu vybraných žáků ZŠ. Výstupem takového výzkumu je navrhnutí elektrotechnické stavebnice, která by měla zvýšit efektivitu výuky elektrotechniky na ZŠ.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis "Implementation own design kit based on the electrical qualitative research, primary school pupils' learning is concerned with electrical efficiency, which is realized by means of selected didactic - electro kit. The rate of effectiveness is determined by qualitative research selected pupils of primary school. The outcome of such research is to propose electrical kits, which should increase the effectiveness of teaching electrical engineering at the school.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2012
Olympiáda techniky Plzeň 2012

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zavodnikova_clanek.pdfPlný text177,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16726

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.