Title: Možnosti pochopení pojmu nekonečno u budoucích učitelů prvního stupně základní školy
Authors: Beránek, Jaroslav
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2011, č. 1, s. 1-5.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/images/casopis/2011/Arnica_01_web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16761
ISSN: 1804-8366
Keywords: aktuální a potenciální nekonečno;nekonečné množiny;nekonečné řady
Keywords in different language: actual and potential infi nite;infi nite sets;infi nite series
Abstract: Příspěvek ukazuje na nutnost správného pochopení pojmu nekonečna u budoucích učitelů 1. stupně základní školy. Za tímto účelem je uvedena řada zajímavých historických příkladů.
Abstract in different language: The article shows the necessity of correct understanding of the notion infi nity by the future primary school teachers. Several interesting historical examples are given to illustrate the fact.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1 (2011)
Číslo 1 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beranek.pdfPlný text809,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16761

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.