Title: Paradoxy tvorby a jejich uplatnění ve výuce matematiky
Authors: Sarrazy, Bernard
Kaslová, Michaela
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2011, č. 1, s. 25-31.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/images/casopis/2011/Arnica_01_web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16766
ISSN: 1804-8366
Keywords: matematická tvorba;tvoření;paradoxy tvorby
Keywords in different language: mathematical creativity;creation;paradoxes of creativity
Abstract: Autor dává do souvislosti matematickou tvorbu se třemi následujícími paradoxy: 1) paradox jednotlivce v kolektivu, který se dotýká vztahu mezi jedincem a společností; 2) paradox paměťový, který charakterizuje dialektiku mezi starým či již známým a novým ; 3) paradox odvahy (pověření sebe sama objevovat to, co dosud není). Nezkoumáme tedy tolik samotnou tvorbu, jako didaktické a pedagogické podmínky tvorby (čistě uvnitř samotné matematiky). Cílem příspěvku je zbavit tvorbu její mystické dimenze a ukázat význam didaktických a pedagogických dimenzí pro podporu opravdového učení matematice.
Abstract in different language: The author relates mathematical creativity to the following three paradoxes: 1) a paradox of an individual in a group, which concerns a relationship between an individual and society; 2) a mental paradox, which characterises dialectics between the old or already known and the new; 3) a paradox of courage which concerns the authorization of oneself to discover what is not yet in being. Thus, we do not investigate creativity itself but rather the didactic and pedagogical conditions for creativity (inside mathematics itself). The goal of the contribution is to remove the mystic dimension from creativity and to show the importance of didactic and pedagogical dimensions for the support of real learning of mathematics.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1 (2011)
Číslo 1 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sarrazy.pdfPlný text643,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16766

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.