Název: Užití metod sexuální výchovy z pohledu historie a současnosti českého školství
Autoři: Rašková, Miluše
Citace zdrojového dokumentu: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2011, č. 2, s. 49-55.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://arnica.zcu.cz/images/casopis/2011/Arnica_02_web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16775
ISSN: 1804-8366
Klíčová slova: didaktická metoda;metoda výchovy;sexuální výchova
Klíčová slova v dalším jazyce: didactic method;method of education;sex education
Abstrakt: Příspěvek vymezuje metody a spojuje jejich využití se sexuální výchovou. Seznamuje s využitím metod sexuální výchovy na českých školách v průběhu 20. století.
Abstrakt v dalším jazyce: Methods and their linkage with the sex education are defi ned. It presents application of didactic methods in the sex education during the 20th century in the Czech school system.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2011)
Číslo 2 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Raskova.pdfPlný text622,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/16775

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.