Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství

Kolekce


Recent Submissions

Puteková, Silvia , Martinková, Jana
Využitie telemonitoringu u pacientov s chronickým srdcovým zlýháváním v domácej starostlivosti

Nováková, Jaroslava
Kardioembolizační etiologie cévní mozkové příhody

Martinková, Jana , Puteková, Silvia
Životný štyl ako jeden z determinantov zdravia u seniorov

Kroupová, Lenka
Implementace tréninku paměti do péče o pacienty s CMP

Křivková, Jana , Trešlová, Marie
Nurses´ perceptions of ehtical aspects of organ procurement from non-heart beating donors