Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství

Kolekce


Recent Submissions

Frei, Jiří , Archalousová, Alexandra
Diagnózy a intervence pohledem pedagogů ošetřovatelství

Červenková, Zuzana , Hlaváčková, Eva , Hodačová, Lenka
Vztah mezi intenzitou akutní pooperační bolesti a spokojeností pacientů s adekvátností jejího

Roskovcová, Kateřina , Nováková, Jaroslava
Zdravotní gramotnost studentů ZČU v oblasti kardiovaskulárních onemocnění

Holubová, Marie , Červenková, Zuzana
Vliv úpravy vnějších podnětů na vznik delirantních stavů u pacientů na jednotkách intenzivní péče

Václavíková, Klára , Střesková, Tereza
Prevence mobbingu sester – přehled výzkumných nástrojů